Blink logo

Privacy verklaring

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
• De besloten vennootschap Blink Giving B.V. handelend onder de naam Blink, verder te noemen: “Blink”, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
• Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon of gegevens die indirect iets over iemand zeggen. In dit Reglement geven wij een toelichting op hoe wij met uw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moeten vragen.
• Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Blink persoonsgegevens het verwerkt.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN COMMUNICATIE
Blink verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Blink.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERWERKING?
Blink verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:• het verlenen van onze diensten, waaronder de administratieve en financiële verwerking en afhandeling alsmede de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst;
• het innen van declaraties;
• om klanten of geïnteresseerden te adviseren, te verwijzen en/of te bereiken wanneer dat nodig is;
• om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• voor marketing- en communicatie activiteiten en om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en optimaliseren;
• werving en selectie (sollicitaties).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
Blink verwerkt in ieder geval de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening en/of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
• naam;
• adres;
• (woon-)plaats;
• telefoonnummer;
• e-mailadres.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Blink verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van ten minste één van de hierna te noemen gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:
a. wettelijke verplichting;
b. uitvoering gesloten of te sluiten overeenkomst;
c. verkregen toestemming van betrokkene(n);d. gerechtvaardigd belang.

WANNEER DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?
Blink deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en gronden.Daarnaast kan Blink persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of met openbaar gezag beklede instantie, indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Indien namens en/of in opdracht van Blink persoonsgegevens worden verwerkt door een derde partij, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten met die derde partij. Als gevolg van deze verwerkingsovereenkomst is die derde partij ook gehouden tot naleving van de AVG. Door Blink ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) uitwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Blink hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij houden wij rekening met de stand en mogelijkheden van de techniek.

BEWAARTERMIJN
Blink bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

PRIVACYRECHTEN VAN BETROKKENEN
Op grond van de privacywetgeving kunt u bijvoorbeeld een verzoek aan ons doen tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering of intrekking van uw persoonsgegevens. Alhoewel Blink geen geautomatiseerde besluiten neemt, zijn wij verplicht u erop te wijzen dat u het recht om een verzoek in te dienen tot een zogenaamde ‘menselijke blik’ bij geautomatiseerde besluiten. Dergelijke verzoeken kunt u per e-mail (info@geefblink.nl) richten aan:
Blink
t.a.v. de heer W. van Caulil
Hooilaan 1
4816 EM Breda

Controle identiteit
Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.  

Welke verzoeken nemen wij in behandeling?
Blink neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Blink aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat u zich niet kan legitimeren, de wettelijke bewaartermijn van uw persoonsgegevens al is verstreken of sprake is van een zwaarwegend belang die zich tegen verstrekking van bepaalde informatieverzet.

GEBRUIK VAN COOKIES

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij maken gebruik van cookies voor statistische doeleinden en om het gebruiksgemak van de website(s) van Blink te vergroten. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Blink op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Een dergelijke weigering kan echter wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Cookies voor functioneren website
Zo helpen (noodzakelijke) cookies namelijk om de website goed te laten functioneren door bijvoorbeeld op te slaan bij welke stap u bent bij het afrekenen en door uw instellingen, inloggegevens en uw voorkeurstaal bij het gebruik van de website te bewaren. Ook kunt u hiermee eenvoudig(er) chatten via onze website.

Analytische cookies
De website van Blink maakt gebruik van (analytische) cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Ook worden cookies door Google geplaatst om gebruikers te onderscheiden. Door gebruik te maken van de website van Blink geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer algemene informatie over cookies
Graag verwijzen u naar de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) voor meer algemene informatie over (de soorten) cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

KLACHTEN, VRAGEN OF SUGGESTIES
Heeft u een klacht, vraag of suggestie over de verwerking van (uw) persoonsgegevens? Neemt u dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Wij helpen u graag en zullen uiteraard ook dan vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de in dat verband door u verstrekte persoonsgegevens.

AANPASSING PRIVACYVERKLARING
Blink heeft het recht de inhoud van dit privacyreglement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacyreglement worden op de website van Blink gepubliceerd. Wij raden u daarom aan regelmatige onze website te raadplegen.

INWERKINGTREDING
Deze (hernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 01-04-2023.

Cadeau
inspiratie

HappySoaps

Ben je op zoek naar een leuk maar ook 100% duurzaam cadeau voor je uitblinkers?
Dan is HappySoaps het ideale cadeau. Je geeft een cadeau met een belofte aan jou en de planeet.


Voor ieder cadeau moment kunnen we met HappySoaps een maatwerk voorstel maken, meerdere combinaties zijn mogelijk.

Vraag vrijblijvend een persoonlijk voorstel aan. We denken graag met je mee en gaan het voor je regelen!

BloomPost

De specialist in originele cadeaus door de brievenbus! Als verjaardagscadeau voor je uitblinkers, behalen van de targets, of juist als opkikkertje, bedankje, om ze een hart onder de riem te steken of gewoon zomaar…

Wat de gelegenheid ook is, wij hebben voor jou het juiste cadeau en een bijpassende wenskaart, uiteraard met alle ruimte voor een persoonlijke boodschap.

Heb je een bepaald thema in gedachten en een budget? Laat het ons weten en wij maken binnen 24 uur een voorstel op maat.

Rituals

Het ultieme cadeau om te geven en te krijgen. Vanaf €10 kunnen wij al een leuke invulling geven voor bijvoorbeeld de Dag van de Zorg, zomergeschenk, eindejaarsgeschenk.

Voor ieder cadeau moment kunnen we een voorstel maken. Vraag een persoonlijk voorstel aan. We denken graag met je mee en gaan het voor je regelen!

Wil je een voorstel ontvangen voor een cadeau moment?

Laat dan hiernaast je gegevens achter en Willem neemt contact met je op!

Foto cadeau moment
Bedankt! We nemen spoedig contact met je op.
Oeps, er ging iets mis. Probeer het nog een of stuur een e-mail naar willem@geefblink.nl